szkoły województwa pomorskiego do udziału

w II Pomorskim Dniu Edukacji Globalnej,

który  odbędzie się w dniu 28 listopada 2008 r . w godz.10.00 –14.00 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej  w Gdyni przy ul. Legionów 27 w ramach projektu pod nazwą

„Wschodni dywan, czyli mistyczna sztuka i ciężka praca.

O pracy dzieci w Azji.”

Projekt jest współfinansowany  przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.

 

      Nasze tegoroczne przedsięwzięcie ma na celu edukację globalną i rozwojową poprzez wprowadzenie uczniów w  azjatycki świat: kultur, religii, historii,  teraźniejszości oraz  uświadomienie, że obok wspaniałej kultury i cywilizacji tych nowych światowych potęg gospodarczych jest też druga Azja – jej ciemna strona -  gdzie istnieją ogromne dysproporcje społeczne, a nowa jakość budowana jest na krzywdzie tych najsłabszych i najmłodszych – kobiet i dzieci – często pozbawionych podstawowych praw.

 

Zapraszamy też do konkursu o Azji, w którym mogą brać udział szkoły wszystkich poziomów.

 

Zakres programowy obejmuje następujące  obszary: historia, kultura, społeczeństwo – relacje i prawa, praca dzieci

·          Azja Wschodnia (przede wszystkim Chiny, Japonia),

·          Azja Południowa (głównie Indie),

·          kraje muzułmańskie (wybrane kraje arabskie, Pakistan, Afganistan).

 

Szkoły biorące udział w projekcie będą kierować się następującymi  kryteriami konkursowymi:

A. Część I

- Przygotowanie własnych przedsięwzięć szkolnych lub środowiskowych w ramach  Tygodnia Edukacji Globalnej w  listopadzie. Zachęcamy do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronach Towarzystwa http://www.tewp.org.pl/projekty.htm (Edukacja globalna i rozwojowa - Nowe wyzwanie i inspiracja dla pedagogiki współczesnej)

Stworzenie prezentacji ze zrealizowanego  przedsięwzięcia w postaci wystawy, gazetki, prezentacji multimedialnej itp. formy i dostarczenie do dnia  25 listopada 2008 r. do biura Towarzystwa w Gdańsku przy Al.Grunwaldzkiej 137 lok.7  lub przesłanie na adres e-mail Towarzystwa : educator@wp.pl

B. Część II

- Przygotowanie szkoły  do uczestnictwa w II Pomorskim Dniu Edukacji Globalnej poprzez realizację działań związanych z tematem konkursu na temat Azji.

 

 Zadanie do wykonania:

15 minutowa prezentacja związana ze sztuką jednego z wybranych przez siebie krajów azjatyckich:

młodsze dzieci, ze szkół podstawowych - w oparciu o wybraną baśń wschodnią. Prezentacja musi spełniać określone kryteria – wkład własny, stroje, muzyka, scenariusze, stroje itp.

gimnazja – wystawa wybranego kraju azjatyckiego np. w stylu mangi japońskiej czy pamiętnika z podróży Marco Polo, miniatur arabskich, itp.

szkoły ponadgimnazjalne – prezentacje mulitmedialne na temat historii, sztuki, kultury, filozofii itp. państw azjatyckich, bądź esej na temat wkładu cywilizacji wschodnich w kulturę świata.

 

Liczyć się będzie oryginalność projektu.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prezentacji własnego przedsięwzięcia w środowisku lokalnym, czyli w szkole – np. w ramach wystawy, gazetki, przedstawienia dla rodziców, itp.

Opis przedsięwzięcia i przesłanie gotowych prac na adres Towarzystwa  będzie podstawą do oceny przez jury konkursu

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni

i Gimnazjum nr 24 przy III LO przygotują prezentację na temat losu pracujących dzieci w Azji – pt: „Praca dzieci a dzieciństwo i szanse na przyszłość” na przykładzie produkcji dywanu. Uwzględnią historię kobierców, wzornictwo i różne style i szkoły, sposób produkcji.

Nie będą brać w konkursie.

 

II Pomorski Dzień Edukacji Globalnej: „Dwie Azje”

 który odbędzie się w dniu 28 listopada 2008 r . w godz.10.00 –14.00 w III Liceum Ogólnokształcącym  im. Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Legionów 27 będzie przebiegał według następującego programu:

1).Wykład  - „Azja dzisiaj – szanse, rozwój i dylematy na temat kosztów, jakie ponosi społeczeństwo Azji w wyniku szybkiej transformacji” ( dr  Marceli Burdelski )

2).Wystawa i prezentacja prac uczestników konkursu

3). Wykład uczniowski „Praca dzieci a dzieciństwo i szanse na przyszłość”

Dyskusja – jak ważne jest dzieciństwo? Jak ważna jest edukacja? Jak ważna jest przyszłość?”

Sformułowanie apelu – listu do rządów gdzie ten problem występuje, by zwróciły baczniejszą uwagę na to zjawisko i dążyły do jego eliminacji.

4).Gongi i muzyka krajów Azji

5). Sprawiedliwy handel – praca dzieci w Azji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i II Pomorskiego Dnia Edukacji Globalnej można uzyskać w biurze  Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna”, tel. 058 345 11 66 , 058 557 42 76, tel. kom. 608 503 039

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

                                                              

 

Karty zgłoszenia można pobierać >>> POBIERZ 

Zaproszenie można pobierać        >>> POBIERZ

 

 

 

            ZOBACZ TEZ PROJEKT

„Widzieć więcej świata,

czyli polskie szkoły na rzecz edukacji globalnej”

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

 

w Gdańsku

 

serdecznie zaprasza